Monday, April 8

SOLAT : KEPENTINGAN TIGA PERKARA


Ada tiga perkara penting ketika seseorang itu mendirikan solat, iaitu perbuatan yang melibatkan:

(i)              Rukun,
(ii)             Sunat Ab'ad,
(iii)            Sunat Hai’ah.

 

0 people have left comments

Commentors on this Post-

SolatQolbu

Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata-mata bagi Allah, Tuhan Semesta Alam!

SOLAT : KEPENTINGAN TIGA PERKARA


Ada tiga perkara penting ketika seseorang itu mendirikan solat, iaitu perbuatan yang melibatkan:

(i)              Rukun,
(ii)             Sunat Ab'ad,
(iii)            Sunat Hai’ah.